Разлика между метода на йонни електрони и метода на оксидационните числа

Разлика между метода на йонни електрони и метода на оксидационните числа
Разлика между метода на йонни електрони и метода на оксидационните числа

Видео: Разлика между метода на йонни електрони и метода на оксидационните числа

Видео: Разлика между метода на йонни електрони и метода на оксидационните числа
Видео: Как решать 1 задание из ЕГЭ по химии "Электронная конфигурация атома" 2023, Март
Anonim

Ключовата разлика между метода с йонни електрони и метода на окислителното число е, че при метода с йонни електрони реакцията е балансирана в зависимост от заряда на йони, докато при метода на окислителния брой реакцията е балансирана в зависимост от промяната в окислителните числа на окислителите и редуктори.

Методът с йонни електрони и методът на окислителното число са важни при балансирането на химическите уравнения. Дадено е балансирано химическо уравнение за конкретна химическа реакция и ни помага да определим каква част от реагента е реагирал, за да даде определено количество от продукта, или количеството на реагентите, необходимо за получаване на желаното количество от продукта.

Популярни по теми