Разлика между официалната и неформалната оценка

Съдържание:

Разлика между официалната и неформалната оценка
Разлика между официалната и неформалната оценка
Видео: Разлика между официалната и неформалната оценка
Видео: Module 4 2023, Февруари
Anonim

Официална срещу неформална оценка

Оценките са важни инструменти, които помагат на учителите да получат по-добър поглед върху графиките за обучение на своите ученици. Оценките помагат на учителите да преценят по-добре своите ученици дали разбират уроците или не, за да могат да вземат правилни решения. Има два основни типа оценки, а именно официални и неформални оценки. Има разлики между официалните и неформалните оценки, които правят и двете еднакво важни за учителите и преподавателите. Ето защо е важно да се знае разликата между официалната и неформалната оценка.

Какво е официална оценка?

Както подсказва името, официалните оценки са формални начини да се установи доколко ученикът е научил или подобрил през учебния период. Те включват изпити, диагностични тестове, тестове за постижения, скринингови и интелигентни тестове и др. Всички официални оценки имат стандартизирани методи за администриране на тестовете. Те също така имат официален метод за оценяване, както и тълкуване на тези оценки, като по този начин позволяват на учителя да оцени представянето или нивото на умения на ученик съвсем лаконично. В учебната книга в края на всеки урок има различни видове упражнения, които имат за цел да преценят дали ученикът е научил представената в урока концепция и дали ученикът може да реши проблемите въз основа на предмета. Има правилни или грешни модели на отговори,и студентът се оценява въз основа на неговите или нейните отговори в лист за отговори.

Разлика между официалната и неформалната оценка
Разлика между официалната и неформалната оценка

Изпълнението на учениците по формални инструменти за оценяване дава възможност на учителите незабавно да знаят къде стоят учениците в сравнение помежду си, както и във връзка с инструкциите, дадени от тях. Този вид инструменти за оценка също помагат при мотивирането на учениците да получат по-високи резултати, за да бъдат възнаградени за тяхното представяне, докато такива награди от своя страна насърчават учениците да се усъвършенстват и в бъдеще.

Какво е неформална оценка?

Неформалните инструменти за оценяване са инструменти, които могат да преценят и оценят представянето и нивата на умения на учениците, без да използват стандартизирани тестове и модели на точкуване. Няма стандартизирани инструменти за измерване или оценка на ефективността в тези инструменти за оценка. Най-добрите примери за неформални оценки са проекти, експерименти и презентации, изнасяни от ученици в класните стаи и други платформи. Някои също така разглеждат дискусиите и преподаването на връстници като примери за неформални оценки. Един от начините за оценка на уменията на учениците е да им задавате въпроси, на които те трябва да отговорят пред другите ученици.

Презентации
Презентации

Каква е разликата между официалната и неформалната оценка?

• Официалните оценки оценяват представянето на учениците въз основа на техните оценки в стандартизирани тестове, докато неформалните оценки имат качествен характер и нямат стандартизирани инструменти за оценяване.

• Понякога спирането между лекциите и наблюдението на студентите, за да се види нивото на тяхното участие, може да бъде начин за неформална оценка, докато тестовете, тестовете, есетата, лабораторните доклади и т.н. остават важни инструменти за официална оценка.

• Официалните оценки са стандартизирани и имат критерии за оценка, докато неформалните оценки са субективни и няма критерии за оценка на резултатите.

Някои ученици стават нервни, когато правят официални оценки и не се представят по истинския си потенциал, докато има и ученици, които стават нервни, когато учителят изведнъж ги помоли да отговорят. Следователно учителите трябва да имат здравословна комбинация от двата вида оценки, за да оценят уменията на своите ученици.

Снимки от: Алберто Г. (CC BY 2.0, vastateparksstaff (CC BY 2.0)

Популярни по теми