Разлика между обществото и социалната група

Съдържание:

Разлика между обществото и социалната група
Разлика между обществото и социалната група
Видео: Разлика между обществото и социалната група
Видео: Почему Ninety one & Димаш в основном поют песни made in Kazakhstan? Часть вторая (SUB) 2023, Февруари
Anonim

Общество срещу социална група

Въпреки че изглежда, че има сходство между двете, има някои интересни разлики между обществото и социалната група. Всъщност обществото и социалната група са две различни понятия. Обществото е голяма колекция от хора, които споделят междуличностни отношения и общи ценности и система от норми, пребиваващи в определена географска територия. Обществото може да се характеризира с модели на взаимоотношения между индивидите и те могат да споделят едни и същи културни ценности, придържайки се към определена нормална система. Социалната група, от друга страна, е колекция от повече от един индивид, споделяща общи характеристики и споделяща единство между членовете на групата. Обществото по някакъв начин може да се разглежда като голяма социална група.

Какво е общество?

Обществото е група от хора, които живеят на обща територия, повече или по-малко споделящи общата култура и други социални институции. Обикновено членовете на определено общество имат свои собствени политически, икономически и културни условия. Също така членовете в едно общество също могат да споделят постоянни взаимовръзки. Обществото може да има и някои диверсификации. Може да има социални разслоения, господство на властта, а понякога може да има и отклоняващи се групи.

Обществото обаче облагодетелства своите членове по различни начини. Обществото обединява различни индивиди, за да постигне обща цел и понякога е трудно да се направят някои неща индивидуално. Освен това в дадено общество могат да съществуват различни етнически групи, религии, касти и класи. Въпреки че членовете следват различни религии и етнически групи, те споделят обща политическа, ценностна и нормална система. Винаги има взаимозависимост между членовете на едно общество.

Какво е социална група?

Социалната група се състои от двама или повече индивиди, които споделят сходни нагласи, ценности и интереси. Винаги има единство сред членовете на социална група. Обществото може да се разглежда като голяма социална група. Трябва да се отбележи, че просто събиране на хора не може да се разглежда като социална група. Винаги трябва да има сплотеност между членовете в определена социална група. Социалната група може да има едни и същи ценности, интереси и понякога също принадлежат към една и съща етническа, религиозна и културна група. Социалната група обаче не е задължително да се състои от етнически или религиозни членове. Социална група може да се формира поради няколко причини. Членовете могат да работят за постигане на обща цел и може да има подобни социални взаимоотношения като власт, социален ранг или родство или членовете да имат еднакви социални взаимодействия в рамките на определена група.

Разлика между обществото и социалната група
Разлика между обществото и социалната група

Каква е разликата между обществото и социалната група?

Можем да идентифицираме понятието общество и социална група по различни начини. Ако разгледаме сходствата на двете ситуации, можем да видим, че и обществото, и социалната група са видове групи. И в двата случая членовете споделят общи ценности и работят за постигане на обща цел. И обществото, и социалната група също се състоят от повече от един член. Освен това винаги има взаимовръзки и взаимозависимост между членовете на обществото и социалната група. И в двата случая може да има членове на различни етноси, религиозни групи и т.н., но споделящи общи ценности и интереси.

• Когато разгледаме разликите, можем да установим, че обществата са сравнително по-големи от социалната група.

• Също така, обществото е съвкупност от различни социални групи.

• В рамките на определено общество може да има много социални групи.

• Обществото може да се радва на хора, които имат различни ценности, вярвания и културни практики, но в социална група членовете повече или по-малко споделят общи характеристики.

Популярни по теми