Разлика между парадигмата и теорията

Съдържание:

Разлика между парадигмата и теорията
Разлика между парадигмата и теорията

Видео: Разлика между парадигмата и теорията

Отличия серверных жестких дисков от десктопных
Видео: Жечка Иванова - Монтесори наистина - теория на практиката 2023, Януари
Anonim

Парадигма срещу теория

Ключовата разлика между парадигмата и теорията е, че теорията ни дава обяснение на феномен, докато парадигмата действа като теоретична или философска рамка. Тази статия се опитва допълнително да обясни двете понятия и разликата между тях, тъй като и двете, парадигмата и теорията, са важни понятия във всички науки и ги чуваме да се използват много често. Парадигмата и теорията са две различни концепции, но са свързани помежду си. Единична парадигма може да съдържа редица теории и помага на академиците да формулират теории, използвайки парадигмата като референция.

Какво е теория?

Както бе споменато по-горе, една теория обяснява феномен или представя връзка, която съществува. Позволява ни да разберем същността на дадено явление и причинно-следствените връзки, които съществуват в него. Теориите ни предоставят обобщена картина, обикновено без никакви изключения. Теориите са проверими и могат да бъдат фалшифицирани. Теорията винаги има доказателства и може да бъде проверена от всеки и да получи същия резултат, който гарантира истината, която поддържа. Във всички науки има теории, които създават нови знания и водят до развитие в определена наука. За да се излезе с теория, трябва да се следва определена процедура. Теоретикът участва в експерименти, наблюдения и използва разнообразни научни методи, за да изгради логично теория. Теоретиците също използват хипотези, които се тестват отново и отново, за да създадат теория.Законът за гравитацията на Нютон и теорията за класа на Маркс са някои примери за теории.

Какво е парадигма?

За разлика от теорията, парадигмата е много по-широка. То се отнася до теоретична рамка. Подобно на теориите, във всички науки има парадигми, които работят като референтни рамки, които помагат на учените да насочват своите наблюдения и открития. Те не са много явни като теории. Това са парадигмите, които обикновено се крият зад теориите, позволяващи ни да гледаме на нещата в определен ангел. Предоставя ни перспектива за разбиране на нещата. Нека се опитаме да разберем какво се разбира под парадигма чрез пример. В социологията има редица парадигми, известни също като перспективи, които ни помагат да разберем обществото. Например, структурализмът, функционализмът и марксизмът са някои от тези парадигми. Всеки от нас ни дава основен модел, който подпомага изграждането на теории и работата като референтна рамка. В марксизма обществото се разбира чрез класов конфликт.Така че за теориите това осигурява основното разбиране и основите.

Въпреки това, за разлика от социалните науки, в чистите науки като физиката има абсолютна истина. В този случай две парадигми не могат да стоят заедно. Тогава това се счита за промяна на парадигмата.

Разлика между парадигмата и теорията
Разлика между парадигмата и теорията

Каква е разликата между парадигмата и теорията?

• Теория обяснява и води до причинно-следствените връзки във феномена.

• Теорията може да се разглежда като създаване на нови знания.

• Теорията винаги е проверима и може да бъде фалшифицирана.

• Парадигмата, от друга страна, се отнася както до теоретична, така и до философска рамка.

• Парадигмата действа като референтна рамка.

• Често е имплицитно и работи като въплъщение на теории

Снимките са предоставени:

  1. Парадигма за връзка на 21-ви век от Wizxmat (CC BY-SA 3.0)

Популярни по теми