Разлика между езика и комуникацията

Съдържание:

Разлика между езика и комуникацията
Разлика между езика и комуникацията
Видео: Разлика между езика и комуникацията
Видео: How language shapes the way we think | Lera Boroditsky 2023, Февруари
Anonim

Език срещу комуникация

Ключовата разлика между езика и комуникацията е, че езикът е начин на комуникация. С други думи, езикът е среда, използвана за трансформиране на съобщението от едно в друго. Двете думи, езикът и комуникацията, имат ясни различия в техните значения и конотации. Езикът представлява думи, независимо дали е писане или говорене. От друга страна, комуникацията е свързана със съобщение. Това е основната разлика между двете думи. Езикът е литературен по характер. От друга страна, комуникацията е словесна или написана по характер. Това е една от основните разлики между двете думи. Интересно е да се отбележи, че прилагателните форми на език и комуникация са съответно думите „езиков“и „комуникативен“, както в изразите „езикова способност“и „комуникативни умения“.Важно е да се отбележи, че и двете думи се използват като съществителни. От друга страна, думата комуникация има словесна форма в думата „общуване“.

Какво означава Език?

Езикът представлява думи, независимо дали е писане или говорене. Спазвайте двете изречения, дадени по-долу.

Езикът му е добър.

Предложиха му френски като втори език.

И в двете изречения, споменати по-горе, можете да откриете, че думата език се използва за представяне на участващите думи и следователно трябва да разбирате първото изречение като „думите, които той използва, са добри“. Във второто изречение думата език тук се отнася до френски. И така, това изречение показва, че на този човек му е била дадена възможност да научи моделите на говорене и писане на френския език като негов втори език. Преди да влезем в по-нататъшни обяснения, погледнете дефиницията на думата език, дадена от Оксфордския английски речник. Езикът е „методът на човешко общуване, било то говорим или писмен, състоящ се от използването на думи по структуриран и конвенционален начин“.

Разлика между езика и комуникацията
Разлика между езика и комуникацията

Какво означава Комуникация?

От друга страна, комуникацията е свързана с послание. Или всъщност предаване и получаване на информация. Спазвайте двете изречения, дадени по-долу.

Комуникацията му беше отлична.

Липсваше му подходяща комуникация.

И в двете изречения, споменати по-горе, можете да откриете, че думата комуникация се използва в смисъла на „съобщение“и следователно първото изречение може да означава „неговото съобщение беше отлично“, а второто изречение може да означава „ липсваше му правилно съобщение "или„ липсваха му подходящи умения за предаване и получаване на информация ". За по-добро разбиране на термина комуникация тук е дефиницията на комуникация от Оксфордския английски речник. Комуникацията е „предаване или обмен на информация чрез говорене, писане или използване на друг носител. '

От друга страна, думата комуникация се използва във фигуративни изрази като „комуникационна пропаст“, ​​„масова комуникация“и други подобни.

Каква е разликата между езика и комуникацията?

• Езикът представлява думи, независимо дали пише или говори.

• От друга страна, комуникацията е свързана със съобщение. Това е основната разлика между двете думи.

• Езикът е литературен по характер.

• От друга страна, комуникацията е словесна или написана по характер.

• Думата комуникация се използва във фигуративни изрази като „комуникационна пропаст“, ​​„масова комуникация“.

• Езикът е метод за комуникация.

Това са разликите между двете думи, а именно език и комуникация.

Популярни по теми