Разлика между изкуплението и спасението

Съдържание:

Разлика между изкуплението и спасението
Разлика между изкуплението и спасението

Видео: Разлика между изкуплението и спасението

Отличия серверных жестких дисков от десктопных
Видео: Можем ли да изгубим спасението си!? (6 част) 2023, Февруари
Anonim

Изкупление срещу спасение

Разликата между изкуплението и спасението може да бъде обяснена по-добре в контекста на християнството, тъй като изкуплението и спасението са две вярвания в религията на християнството. Въпреки че и двете са действия на Бог, има известна разлика в начина, по който те трябва да бъдат разглеждани от християните. Има и няколко начина да разгледате всеки термин. Тъй като и двете се отнасят до спасяването на хората от греха, това, което отличаваше един термин от другия, е как се прави това спасяване. В резултат на това има разлика между двете понятия и човек трябва да разбере тази разлика, за да знае повече за догмите на християнството. Тази статия прави обсъждането на разликата между изкуплението и спасението негова цел.

Какво е изкупуване?

Според Оксфордския английски речник изкуплението означава „действие за спасяване или спасяване от грях, грешка или зло“. Изкуплението директно произтича от Всемогъщия. С други думи, може да се каже, че Бог има по-голяма роля в изкуплението, отколкото в спасението. Смята се, че изкуплението е настъпило само веднъж в историята и то също по време на Изхода от Египет. В такъв случай е интересно да се отбележи, че изкуплението не е извършено от ангел или пратеник на Всевишния, а от самия Всевишен.

Има и друго поверие за изкуплението. В това, казват теолозите, че думата изкупление се използва, когато вземем целия човешки род. За да илюстрират факта, те казват, че когато Христос е дал живота си, за да спаси цялото човечество от дълг на наказанието, този инцидент е известен като изкупление. Това е така, защото Христос изкупи целия човешки род.

Разлика между изкуплението и спасението
Разлика между изкуплението и спасението

Какво е спасението?

Според оксфордския английски речник спасението означава „избавление от греха и неговите последици, за което християните вярват, че е постигнато чрез вяра в Христос“. Тогава отново спасението се доставя на хората или на практикуващите християни чрез изпращане на пратеници. Може да се каже, че пратеникът поема отговорността да изписва спасението. Христос беше пратеник на Бог. Бог отново дава силата на пратеника да достави спасение на хората. Следователно пратеникът трябва да използва силата, дадена му от Всевишния, за да спаси хората от трудности по време на нужда. Освен това се смята, че спасението е станало няколко пъти в историята. Това означава само, че Всемогъщият е изпращал пратеници или ангели няколко пъти, за да доставят спасение.Интересно е да се установи, че думата спасение понякога се заменя с редица други думи, като чудеса, чудеса и други подобни. Концепцията за спасение проправя пътя за вярата, че чудесата се случват благословенията и благоволението на Всевишния. Съществува практиката да благодарим на Всемогъщия и след това на пратеника за действията на спасението и спасението съответно.

След това има друго поверие за спасението. Хората вярват, че когато използваме световното спасение, то се отнася по-скоро за спасяването на индивида. Според това Христос е спасил всеки един от нас. Това е спасението.

Каква е разликата между Изкуплението и Спасението?

• И изкуплението, и спасението се отнасят до спасяването на хората от греха.

• Бог участва повече в изкуплението, отколкото в спасението. Това е голяма разлика между изкуплението и спасението.

• Докато Бог поема юздите в изкупление, спасението се дава на хората чрез пратеници.

• В изкуплението Бог участва пряко, докато в спасението Бог участва косвено.

• Съществува също така убеждението, че изкуплението се отнася до спасяването на човечеството като цяло, а спасението се отнася до спасяването на всеки индивид от дълга на наказанието.

Снимките са предоставени:

Христос на кръста чрез Wikicommons (Public Domain)

Популярни по теми