Разлика между стойност и добродетел

Съдържание:

Разлика между стойност и добродетел
Разлика между стойност и добродетел
Видео: Разлика между стойност и добродетел
Видео: "Ил-2 Штурмовик" нового поколения - "Битва за Сталинград" и "Битва за Москву" #13 2023, Февруари
Anonim

Стойност срещу добродетелта

Разликата между ценност и добродетел може да бъде доста предизвикателна за разбиране, в смисъл, че и двете имат много близки значения. Нивото на две думи, смесени в даден език, може да зависи не само от привидно сходния им външен вид и звук, но и от различни асоциации, с които двете думи могат да се отнасят. Езикът, като част от определена култура, е силно оформен от културата, която отразява и към която принадлежи. В този смисъл сложността на културата може да се отрази и на езика. Ценност и добродетел са две такива думи, които могат да бъдат объркани поради това, с което се свързват. Въпреки използвания брой контексти „стойност“, тази статия се опитва да изследва какво се разбира под добродетел и стойност и техните различия по отношение на лични и културни асоциации.

Какво означава стойност?

Стойността е дума, която обозначава много значения. Връзката, която споделя с добродетелта, се основава на културни термини. Ценността е нещо, свързано с определена култура, което е известно като културно приети норми. Отделните култури подчертават ценностите, които техните членове споделят широко. Например зачитането на старейшините, точността, изрядността, чистотата и т.н. може да се считат за ценности. Освен това ценностите могат да бъдат и лични. По отношение на личното ниво ценностите са неща, които хората разпознават като важни и които ценят. Например кукла от детството може да бъде лична ценност.

Какво означава добродетел?

Добродетелта също се свързва с култура и лични нива в по-морален смисъл. Хората са част от културата и добрите качества, които притежават в себе си, се наричат ​​добродетели. Например, честността, щедростта, добротата, наивността и т.н. биха били считани за добродетели. Добродетелите представляват добрите нрави на хората. Това е положителна черта, която се счита за основа на морално принципен човек. По този начин добродетелите могат да бъдат посочени и като характеристики на хората, които съставляват определена култура или общество. Въпреки това, за разлика от ценностите, добродетелите не определят определена култура. Добродетелите често се свързват с лични черти. Религиите имат роля, оформяща добродетелите на хората; Добродетелите на будиста може да са различни от тези на католиците. Това, което хората вярват в своите религии, оказва голямо влияние върху определянето на добродетелите в тях.

Разлика между стойност и добродетел
Разлика между стойност и добродетел

Каква е разликата между стойност и добродетел?

• Ценността може да бъде обяснена както в културно, така и в лично отношение, докато добродетелта може да бъде обяснена само в личен смисъл.

• Ценностите отразяват културата от гледна точка на добри норми, които по-голямата част от тази култура споделя.

• Добродетелите отразяват характеристиките или чертите на хората, които поставят основата на морално доброто същество.

• Добродетелите също могат да се формират от религиите и вярванията на хората, докато ценностите се формират от културата или обществото, в което живеят хората.

• Личните ценности са неща, които се ценят от хората. Пример: семейна реликва.

По този начин е разбираемо, че ценностите и добродетелите са значително различни по отношение на това, което отразяват: ценностите отразяват това, което се приема от културите, докато добродетелите отразяват характеристиките на човешкото същество по отношение на неговия / нейния морал.

Допълнителна информация:

  1. Разлика между качество и стойност
  2. Разлика между стойност и стойност

Популярни по теми