Разлика между концепцията и теорията

Съдържание:

Разлика между концепцията и теорията
Разлика между концепцията и теорията
Видео: Разлика между концепцията и теорията
Видео: В чем разница между КАТОЛИЧЕСТВОМ и ПРАВОСЛАВИЕМ ? 2023, Февруари
Anonim

Концепция срещу теория

Понятието и теорията са два термина, които човек среща често в научния жаргон. Колкото и подобни да звучат, трябва да се разбере, че двата термина, понятието и теорията, се използват в различен контекст, за да означават различни аспекти, които наистина помагат за разпознаването на истинските определения на понятието и теорията.

Какво е концепция?

Понятието е термин, който често се използва в метафизиката, особено в онтологията, която може да бъде определена като основна категория на съществуването. Това е група абстрактни идеи, събрани с цел да опишат явление. Във философията обаче съществуват три начина за дефиниране на понятие.

• Психични представи - понятия като подмножество на ментални представи, направени от физическия материал на мозъка, който позволява на хората да правят изводи за неща, които срещат в ежедневния живот. Според физикалистичната теория на ума мозъкът използва понятия за процеси като вземане на решения, категоризация, учене, умозаключение и памет.

• Способности - понятия като способности, които са характерни за когнитивните агенти.

• Абстрактни обекти - този дебат относно онтологичния статус на понятията се основава на платонистка теория на ума, разпознава понятията като аспекти, които посредничат между езика, референтите и мисълта.

Съществуват и няколко видни теории за структурата на понятия като класическа теория, теория на прототипа и теория-теория.

Какво е теория?

Теорията може да се определи като колекция от идеи, факти, явления или събития, които могат да се използват за обяснение на определена тема. При разработването на теория е необходимо да се използват рационалните и съзерцателни форми на обобщено и абстрактно мислене, докато теорията се основава на общи фактори, които са независими от обясняваното явление. Теорията предоставя обяснение за наблюденията и въз основа на различните предположения на това обяснение могат да бъдат изведени няколко възможни хипотези, за да се тества теорията. Човек, който развива теории, е известен като теоретик.

В съвременния смисъл на думата теорията се отнася до научни теории, които представляват цялостно обяснение на природата, която отговаря на съвременните научни критерии, като същевременно е в съответствие с научния метод.

Каква е разликата между концепцията и теорията?

Понятието и теорията са два термина, които изглеждат доста сходни по своята същност и поради тази очевидна прилика понякога е доста трудно да се различи едното от другото. При прецизно изследване като науката човек не може да си позволи да прави грешки като тази.

• Понятието е абстрактно понятие. Теорията представлява съвкупност от обяснения за определен предмет.

• Концепцията не трябва да се тества. Основният компонент на една теория е, че тя трябва да може да бъде тествана и доказана или неодобрена.

• Концепциите са склонни към промяна и промяна. Теориите, макар и да не се разглеждат като факти, могат да бъдат посочени като възможно най-добре образованото предположение около определен феномен.

• Концепцията е обща идея. Теорията е обяснение, подкрепено със значителни доказателства. Една концепция не разполага с такива доказателства, които да я подкрепят.

• Концепцията може да бъде неорганизирана. Трябва да се организира теория.

Подобни публикации:

  1. Разлика между идея и концепция
  2. Разлика между факта и теорията
  3. Разлика между хипотеза и теория
  4. Разлика между теория и практика

Популярни по теми