Разлика между предпазливост и предупреждение

Съдържание:

Разлика между предпазливост и предупреждение
Разлика между предпазливост и предупреждение

Видео: Разлика между предпазливост и предупреждение

Отличия серверных жестких дисков от десктопных
Видео: 10 класс - Химия - Химические свойства этанола. Применение на базе свойств 2023, Февруари
Anonim

Внимание срещу предупреждение

Обръщането на внимание на разликата между предпазливост и предупреждение е полезна задача, тъй като предпазливостта и предупреждението са термини, които често се използват не само в правната общност, но и на обикновения език. Много от нас са бегло запознати със значението на всеки термин, въпреки че когато ни попитат да идентифицираме разликата между двете, изглеждаме несигурни. Това се дължи най-вече на факта, че думите се използват взаимозаменяемо и синонимно. Въпреки че те биха могли да означават една и съща идея, има фина разлика между двете. Това изисква обяснение и на двата термина.

Какво означава Предупреждение?

Речникът дефинира термина предупреждение като изказване или индикация, предоставяща доказателства за опасност, сериозна вреда или нещастие. Всъщност, когато чуем или забележим термина предупреждение, ние автоматично го свързваме с някакъв вид опасност или вреда. По този начин, като цяло, ние приемаме предупреждението като форма на известие, което ни предупреждава за някакъв вид опасност или сериозна заплаха. Най-просто казано, той служи като знак „стоп“, който ни показва да избягваме нещо или да избягваме да правим нещо.

По закон той има почти същата конотация, въпреки че обикновено е по-специфичен и често се среща в устави или актове на Парламента. Например предупрежденията, намерени в Наказателния закон, обикновено служат като известия, които предупреждават обществеността, че определени деяния представляват престъпно поведение и водят до сериозни последици. Следователно по закон предупреждението има императивен характер и служи като последно известие. Освен това, предупреждение може да се използва по отношение на определени продукти или услуги, като то служи като известие за предстоящи лични наранявания или щети.

Разлика между предпазливост и предупреждение
Разлика между предпазливост и предупреждение

Какво означава Внимание?

Бърз поглед към речника ще ни даде представа какво може да означава терминът предпазливост. Всъщност синонимите, изброени под него, включват грижа, внимателност, внимание, внимателност, загриженост, предумишление и предпазливост. Тези термини предполагат, че думата предпазливост означава някаква форма на действие, особено от страна на лицето, което е било предупредено. За разлика от предупреждението, което е известие или изявление, предпазливостта се отнася до упражняване на известна грижа. Това означава, че човек проявява предпазливост при извършване на определен акт. Ако се използва терминът предпазливост, обикновено се отнася до съветване на човек да бъде внимателен или бдителен или да обръща голямо внимание. Целта на предпазливостта е да сведе до минимум риска, вредата или някакъв вид щети. Например шофьорите са предупредени да шофират внимателно по мокри, хлъзгави пътища. Просто казано,мислете за предпазливост като акт, който включва проява на предпазливост или такъв, който представлява внимателно ограничаване на определени действия. Това е и предвиждане в смисъл, че човекът, който проявява предпазливост, ще помисли за бъдещите последици или рискове, преди да извърши някакво действие.

В закона значението на предпазливостта обикновено е едно и също. Имайте предвид обаче, че предпазливостта в закона може да се отнася и до официално или правно предупреждение, отправено от правоприлагащите органи към заподозрени или нарушители, извършили леки престъпления.

Внимание срещу предупреждение
Внимание срещу предупреждение

Каква е разликата между Внимание и Предупреждение?

• Предупреждението се отнася до изявление, указващо предстояща опасност, сериозна вреда или нещастие.

• Вниманието, от друга страна, се отнася до действие, показващо внимателно, предпазливо поведение.

• Целта на предпазливостта е да посъветва хората да проявяват внимателно поведение и да обръщат голямо внимание, за да минимизират риска и щетите.

• В случай на предупреждение, целта е да предупреди хората за определени опасности и сериозни последици. По този начин в закона предупреждението служи като известие, указващо, че определени деяния представляват престъпно поведение.

• Предупреждението служи като форма на предизвестие, докато предпазливостта може да служи като форма на съвет или действие, възприемаща такъв съвет.

Снимките са предоставени:

  1. Предупреждение от Jnestorius (CC BY-SA 3.0)
  2. Внимание от Майкъл Перекас (CC BY 2.0)

Популярни по теми