Разлика между зооидогамия и сифоногамия

Разлика между зооидогамия и сифоногамия
Разлика между зооидогамия и сифоногамия

Видео: Разлика между зооидогамия и сифоногамия

Видео: Разлика между зооидогамия и сифоногамия
Видео: Гаметогенез. Оогенез и сперматогенез 2023, Ноември
Anonim

Ключовата разлика между зооидогамията и сифоногамията е, че зооидогамията е състояние, при което мъжките гамети плуват във водата, за да достигнат женските си гамети, докато сифоногамията е състояние, при което се развиват поленови тръби, за да пренасят мъжките гамети към женските гамети.

Половото размножаване се случва по различни начини сред различните групи растения. За да завърши оплождането, мъжките гамети трябва да достигнат женските гамети. Зооидогамията и сифоногамията са два начина, които обясняват как мъжките гамети пътуват към женските гамети. При зооидогамията мъжките гамети плуват към женските гамети, докато при сифоногамия мъжките гамети пътуват през поленова тръба към женските гамети. Например водораслите, бриофитите, птеридофитите и някои голосеменни проявяват зооидогамия, докато семенните растения показват сифоногамия.

Препоръчано: