Разлика между идеологията и теорията

Съдържание:

Разлика между идеологията и теорията
Разлика между идеологията и теорията

Видео: Разлика между идеологията и теорията

Отличия серверных жестких дисков от десктопных
Видео: Основные приемы понижения самооценки профессионального манипулятора. Анна Богинская 2023, Януари
Anonim

Идеология срещу теория

Каква е разликата между идеологията и теорията? С прости думи, идеологията може да бъде идентифицирана като начин на мислене или набор от идеи, които хората поддържат в едно общество. Теориите, от друга страна, са обобщено мислене или заключение на нещо, което е резултат от анализ. Идеологиите не са научно доказани или може да не са правилни аргументи, докато теориите са потвърдени научно чрез експерименти и се знае, че са верни.

Какво е идеология?

Както е споменато по-горе, идеологиите са модели на мислене или набор от идеи, поддържани в обществото. Идеологиите могат да характеризират съзнанието на хората и те понякога насочват и поведението на хората. Идеологиите могат да съществуват в съзнанието на човека, съзнателно или несъзнателно и това може да е доминиращият набор от идеи в определена общност, която човек живее. Понякога хората получават идеологии през живота си или това може да са резултати от социализацията. Идеологиите се поддържат от доминиращата партия в едно общество и те влияят и върху обикновените хора, като формират техните идеологии.

Научно не е доказано, че идеологиите са правилни или грешни. Това може да са вярвания на група хора и цялата общност ги споделя. Идеологията в дадена общност обаче представлява вярванията, мисленето и начина на живот на хората. Може да се каже, че общността е разработена около определен набор от идеологии, които конкретната общност поддържа. Политическата система, икономическата система, културата и традициите в една общност могат да се въртят около набор от идеологии, представящи тяхната уникалност.

Какво е теория?

Теорията е резултат от анализ. Никой не може да предложи теория, без да анализира данните и във всяка теория трябва да има прозрачност. Също така теориите могат да бъдат идентифицирани като обобщения на понятията. Теорията е различна от хипотезата. Хипотезите са предположения, които ученият прави преди експеримент. Ако се докаже, че неговите / нейните предположения са верни, хипотезите може да се превърнат в теории. Не всички хипотези обаче стават теории.

Освен това теорията може да се използва като аналитичен инструмент за разбиране, обяснение и прогнозиране в дадена концепция. Теорията обикновено обяснява логическата позиция на нещо, а теорията ни казва какво е нещо. Той обаче не включва практически аспект. Теориите обясняват само определен феномен.

Разлика между идеологията и теорията
Разлика между идеологията и теорията

Каква е разликата между идеологията и теорията?

• Когато сравняваме както идеологията, така и теорията, можем да установим, че идеологиите са вярвания или мисли на хората в една общност, докато теориите са експериментирани концепции.

• Трудно е да се докаже, че идеологиите са фалшиви, но може да се докаже, че една теория е погрешна с доказателства.

• Идеологиите обаче формират общност, докато теориите обясняват съществуващите явления.

• Освен това както теориите, така и идеологиите могат да бъдат идентифицирани в почти всички общества.

• Те дават смисъл и разбиране на човешкия живот, обяснявайки истинската същност на контекстните инциденти.

Снимките са предоставени:

Теория от PS Burton (CC BY-SA 3.0)

Популярни по теми