Разлика между синтеза и разлагането

Съдържание:

Разлика между синтеза и разлагането
Разлика между синтеза и разлагането
Видео: Разлика между синтеза и разлагането
Видео: В чем разница между мышлением Востока и Запада (BBC Future) 2023, Февруари
Anonim

Синтез срещу разлагане

Разликата между синтеза и разлагането има висока научна стойност, тъй като синтезът и разлагането са един от най-важните видове химически реакции, които се случват в природата. Химичната реакция се дефинира като образуване или разрушаване на химични връзки между атомите, за да се образуват нови комбинации от атоми. Атомите или комбинацията от атоми, участващи в химична реакция, се означават като реагенти, а новообразуваните вещества са известни като продукти. Всички химични реакции, протичащи в биологичната система, са категоризирани в четири типа; реакции на синтез, реакции на разлагане, реакции на обмен и обратими реакции. В тази статия разликата между синтеза и разлагането ще бъде обсъдена широко.

Какво е синтез?

Синтезът се определя като процес на образуване на нови връзки между реагентите за образуване на нов продукт. Новообразуваният продукт е напълно различен от реагентите на реакцията. Една проста реакция на синтез може да бъде написана по следния начин.

A + B → AB

В този пример реагентите са А и В, а продуктът е АВ. В биологичните системи реакциите на синтез са важни за растежа на телесните структури и възстановяването на увредените тъкани. Основното изискване на синтеза е образуването на нови връзки и то винаги изисква енергия. Синтезните реакции на организма се наричат ​​общо анаболизъм.

Разлика между синтеза и разлагането
Разлика между синтеза и разлагането

Какво е разлагане?

Разлагането е процес на разкъсване на връзките в реагентите за получаване на нови продукти. Според дефиницията основното изискване за разлагането е разрушаване на химическите връзки. Една проста реакция на разлагане може да бъде написана по следния начин.

AB → A + B

Тук реагентът е AB, а продуктите са A и B. За разлика от синтеза, реакциите на разлагане водят до излъчване на енергия. Следователно, реакциите на разлагане в тялото се случват главно с цел генериране на енергия. Например, клетките в тялото получават енергия чрез разлагане на глюкоза (реагент) в резултат на вода и въглероден диоксид като продукти. Енергията, освободена от разкъсването на връзките на молекулите на глюкозата, се използва във всички клетъчни дейности. Реакциите на разлагане на тялото се наричат ​​общо катаболизъм.

Какви са разликите между синтез и разлагане?

• Разлагането е противоположно на синтеза.

• Синтезът е процес на образуване на нови връзки между реагентите за образуване на нови продукти, докато разлагането е разрушаване на химическите връзки в реагентите, за да се образуват различни продукти.

• Синтезът изисква енергия, докато разлагането отделя енергия.

• Реакциите на разлагане се наричат ​​общо катаболизъм, докато реакциите на синтез се наричат ​​анаболизъм.

• Синтез, участващ в растежа на части от тялото и възстановяване на телесните тъкани. Разлагането става по време на храносмилането на храните.

Снимките са предоставени:

Синтез на клонидин от Yid (CC BY-SA 3.0)

Популярни по теми