Разлика между стрес и интонация

Съдържание:

Разлика между стрес и интонация
Разлика между стрес и интонация
Видео: Разлика между стрес и интонация
Видео: 9 шаг Интонация 2023, Февруари
Anonim

Стрес срещу интонация

Ако искате да говорите език ясно, обръщането на внимание на разликата между стреса и интонацията е от съществено значение. Стресът и интонацията са два термина, които идват в лингвистиката и играят жизненоважна роля в комуникацията, тъй като ни позволява да стигнем до останалите, като сме изчерпателни. Докато артикулираме срички, използваната енергия или силата, която сме използвали, се счита за стрес. Интонацията, от друга страна, се отнася до начина, по който говорим, за да бъдем по-конкретни, тя се концентрира върху вариацията на височината, когато говорим. Тази статия се опитва да предостави основно разбиране на двата термина, позволявайки на читателя да разбере разликите между двата термина.

Какво е стрес?

Стресът се отнася до ударението, поставено върху конкретни срички на дума или конкретна дума в изречението. Това подчертава, че има два вида като стрес на думи и изречение. Стресът на думата е когато произнасяме определена сричка с повече ударение или сила в сравнение с останалите срички. Например, нека вземем думата „градина“. Докато го произнасяме, ударението е върху „gar“, а останалите са без стрес. Срещата на изречението, от друга страна, се отнася до определена дума, на която се отдава значимост в сравнение с останалите думи. Например, когато казваме:

Беше страхотно.

Основният акцент е поставен върху думата „страхотно“. Това подчертава, че ударението може да се използва за подчертаване на определен факт в изречението или за извеждане на смисъла.

Разлика между стрес и интонация
Разлика между стрес и интонация

Беше страхотно.

Какво е интонация?

Докато изразяваме мислите си, начинът, по който гласът ни се променя, когато височината се издига и пада, позволява на другите да разберат нашата позиция за различни неща. Това се нарича интонация. Интонацията се състои от тонови единици и обхват на височината. Тоновите единици се отнасят до фразите, които разделяме, докато говорим. Във всяка единица тон има комбинация от нарастване и спадане на височината. Диапазонът на височината, от друга страна, се фокусира специално върху върховете и минимумите на терена. Това ни позволява да разберем как човек се чувства към дадено нещо чрез начина, по който го изразява. Например, нека вземем съвсем обикновен случай.

Имате му доверие.

Имате му доверие.

С промяната на височината, това може да изразява различни значения като неверие, удовлетворение, признание и т.н. И така, интонацията помага за ефективна комуникация чрез покачването и спада на гласа. Ако хората говореха в една и съща височина без никакви промени, със сигурност би било много трудно да се разбере точното значение.

Интонация
Интонация

Имате му доверие.

Каква е разликата между стрес и интонация?

• Стресът се отнася до ударението, поставено върху конкретни срички или думи на изречение.

• Интонацията се отнася до вариацията на височината, докато човек говори.

• Разликата между двете е, че докато стресът обръща особено внимание на сричките и думите, интонацията може да създаде цяла вариация на значението чрез използването на стреса.

Снимките са предоставени:

  1. Парти от Nicor ​​(CC BY-SA 2.0)
  2. Man by Halfhaggis (CC BY-SA 3.0)

Популярни по теми