Разлика между личната и професионалната етика

Съдържание:

Разлика между личната и професионалната етика
Разлика между личната и професионалната етика

Видео: Разлика между личната и професионалната етика

Отличия серверных жестких дисков от десктопных
Видео: Каква е разлика между МЛМ и стандартния бизнес? 2023, Януари
Anonim

Лична срещу професионална етика

Има редица разлики между личната етика и професионалната етика, въпреки че етиката като цяло работи като насоки, които насочват индивидуалното поведение. Етиката посочва плюсовете и нещата в определена среда. Личната етика, от една страна, се отнася до чувството за права и грешки на човек. Професионалната етика, от друга страна, се отнася до насоките, които се налагат на служителите в индустриалната обстановка. Не може обаче да се твърди, че личната етика и професионалната етика са ограничени в рамките на две отделни дихотомии. Напротив, те често се припокриват. Тази статия се опитва да подчертае разликите между двете концепции, като същевременно изяснява двете.

Какво е лична етика?

Първо, когато се изследва концепцията за личната етика, това може да се разбира като индивидуални кодекси за поведение. Честността, почтеността, отчетността, справедливостта, ангажираността, постъпването на това, което е морално правилно, може да се разглежда като пример за лична етика. Те се култивират в индивида от самото детство. Историята и процесът на социализация на човека играят съществена роля за култивирането на тези качества. Например, дете, което от нежна възраст е научено на честност от родителите си, започва да усвоява това качество. Докато детето расте, думите и действията му се влияят от това конкретно качество. Също така личната етика има широк обхват, който се прилага в различен контекст. При взаимодействие с приятели, семейство и дори в индустриалната обстановка, личната етика на индивида естествено излиза чрез неговото поведение.Например, ако човек е много отдаден на работата си, а също и на близките, това естествено излиза в неговите действия. Понякога личната етика на индивида се сблъсква с неговата професионална етика. В такива случаи това създава дилема в индивида.

Разлика между личната и професионалната етика
Разлика между личната и професионалната етика

Те са обвързана двойка

Какво е професионална етика?

От друга страна, професионалната етика е кодекс за поведение, който се декларира от определен ръководен орган на организация. Те са задължителни и се налагат на всички професионалисти. Професионалната етика обаче се различава от личната. В личната етика индивидът има избор дали да следва или не. Но що се отнася до професионалната етика, индивидът няма избор. Професионалната етика е важна за организациите, тъй като повишава репутацията на организацията. Във всички професии има определени етични кодекси, които трябва да се спазват. Поверителността, компетентността, безпристрастността, прозрачността са част от професионалната етика. Тази професионална етика гарантира, че човекът е отговорен за своите действия. Това също налага голямо чувство за отговорност.Когато даден човек противоречи на етичния си кодекс, той не само застрашава кариерата си, но и омърсява цялата професия.

Лична срещу професионална етика
Лична срещу професионална етика

Тя е отдаден служител

Каква е разликата между личната и професионалната етика?

• Личната етика се отнася до чувството за права и грешки на човек, докато професионалната етика се отнася до насоките, които се налагат на служителите в индустриалната обстановка.

• Човек има избор да промени личната си етика, но не и професионалната етика.

• В личната етика отчетността е само върху индивида, но в професионалната етика това е не само индивидуалността, но и организацията.

• Понякога могат да възникнат сблъсъци между личната етика и професионалната етика, което води до дилема в индивида.

Снимките са предоставени:

  1. Ангажирана двойка по четворки (CC BY 3.0)
  2. Компетентен служител от официалната страница на Dell на Flickr (CC BY 2.0)

Популярни по теми