Разлика между хомозиготен и хемизиготен

Разлика между хомозиготен и хемизиготен
Разлика между хомозиготен и хемизиготен

Видео: Разлика между хомозиготен и хемизиготен

Видео: Разлика между хомозиготен и хемизиготен
Видео: Основы генетики ~ генотип и фенотип ~ гомозигота и гетерозигота 2023, Март
Anonim

Ключовата разлика между хомозиготен и хемизиготен е, че хомозиготният е състоянието, при което и двата алела на диплоиден организъм са еднакви, докато хемизиготното е състоянието, при което присъства само един алел.

Гените съществуват като алели или копия. Като цяло генът има два алела. Алелът е версия на ген, която води до различим фенотипен ефект. Алелите могат да бъдат доминиращи или рецесивни. Доминиращите алели се изразяват напълно във фенотипа, докато рецесивните алели не показват фенотипа, когато са с доминиращи алели. Хомозиготните, хетерозиготните, хемизиготните и нулизиготни са различни нива на зигозност. Хомозиготен е състоянието на сходни алели, или два доминиращи алела, или два рецесивни алела. Хемизиготен е състоянието на наличието само на едно копие или алел на ген.

Популярни по теми