Разлика между духовно и религиозно

Съдържание:

Разлика между духовно и религиозно
Разлика между духовно и религиозно
Видео: Разлика между духовно и религиозно
Видео: В чем разница между СУННИТАМИ и ШИИТАМИ ? 2023, Февруари
Anonim

Духовно срещу религиозно

Религията и духовността са две концепции, които вървят ръка за ръка и се обсъждат заедно почти при всички случаи. И двете са съществени аспекти от живота на човешкото същество, които им помагат да получат по-дълбоко разбиране за живота и съществуването си, като по този начин им помагат да се справят с редовните изпитания на живота.

Какво е духовно?

Да бъдеш духовен може да се определи като процес на лична трансформация, който е в съответствие с определени религиозни идеали. От 19-ти век обаче духовността е отделена от религията и е по-фокусирана върху опита и психологическия растеж. Няма обаче единно широко съгласувано определение за духовност и по този начин това може да бъде всяко блажено преживяване на смислена дейност. Според Ваайман обаче духовността може традиционно да се дефинира като усилие за възстановяване на първоначалната форма на човека по образ на Бог. В съвременните термини обаче духовността би означавала процес на трансформация, който се задейства от значима дейност и представлява много субективно преживяване.

Какво е религия?

Религията може да бъде описана като философия или метод на мислене, основан на организиран набор от културни вярвания и системи, създадени от човека с намерението да придадат смисъл на човешкото съществуване. Това се прави чрез общуване на общностите с висша сила чрез ритуали, истории и вярвания. Това е отворена общност, която обикновено позволява свобода на мисълта на своите членове, нейните принципи са били установени и приети от големи групи хора за дълъг период. В повечето случаи човек често се ражда в нечия религия, докато други избират или превръщат в религия по свой избор, след като преживяват, изследват и задълбочено изучават по собствена воля.Да бъдеш религиозен би означавало да вярваш от все сърце и да възлагаш вяра на тези вярвания, проповядвани от собствената религия и усърдно следващи нейните практики и ритуали.

Каква е разликата между духовно и религиозно?

Даден факт е, че религиозното и духовното са два термина, които често се обсъждат в подобен контекст. Въпреки това, понятието „духовен, но не религиозен“е в тенденция в наши дни, важно е да се отбележи, че докато религиозният човек определено е духовен човек, духовният човек не винаги е религиозен. Така че там започват разликите.

• Религията е осезаема теория, където значението се отдава на почитането на идоли, символи и фиксирани идеали. По този начин, да бъдеш религиозен, включва поставянето на вяра върху такива материални аспекти. Понятието духовност не включва идоли или символи и като такова има по-скоро нематериално, неясно качество.

• Религията има основен морален кодекс, набор от основни ценности и очертания на историята. Духовността не притежава такива характеристики.

• Религиите се основават на ритуали, които стриктно и церемониално се следват от тези, които са част от тази религия. Духовността не включва такива ритуали и практиките, следвани в духовността, са субективни. Някои могат да следват методи като медитация, докато други могат да участват в пеене и т.н. Тези методи обаче не са обичайни за спазване.

• Религията и нейните идеали се основават на учението на религиозен лидер, който по този начин е изградил такива идеали с цел да насочи хората към нирвана, спасение и т.н. Духовността е фокусирана върху вътрешното усъвършенстване на човека. Това се прави с цел да се даде възможност на индивида да достигне по-висока равнина на битието.

• Религията обединява обществата чрез общи вярвания, ритуали и обичаи и по този начин включва цели общности от вярващи. Това също допринася за оказване на помощ на членовете на общността чрез осигуряване на милостиня, ангажиране в общественополезна работа и др. Въпреки че духовността вярва в добрата воля на другите, това е по-скоро индивидуална практика. Въпреки че може да има малки общности, които имат общи духовни вярвания, това е доста уединена практика, която включва общности, много по-малки от общностите, намиращи се в религията.

Подобни публикации:

  1. Разлика между духовно и емоционално
  2. Разлика между религиозните и светските ритуали
  3. Разлика между религия и духовност
  4. Разлика между плътството и духовността

Популярни по теми