Разлика между психология и психиатрия

Съдържание:

Разлика между психология и психиатрия
Разлика между психология и психиатрия

Видео: Разлика между психология и психиатрия

Отличия серверных жестких дисков от десктопных
Видео: Чем отличается психолог от психотерапевта? 2023, Януари
Anonim

Психология срещу психиатрия

Основната разлика между психологията и психиатрията произтича от факта, че докато психиатрията обръща специално внимание на психичните разстройства, психологията възприема много по-широка перспектива при изучаване на човешките мисловни процеси и действия във всички сфери на живота. Психологията е дисциплина, която изучава психичните процеси и поведението на хората по научен начин, докато психиатрията се отнася до изследване на психични разстройства, което включва диагностика, лечение, профилактика и управление. В този смисъл взаимосвързаните психология и психиатрия заедно са доста дефектни, тъй като съществува разлика между двете дисциплини. Тази статия се опитва да даде обща представа за двата термина, като същевременно разкрива разликите между психологията и психиатрията.

Какво е психология?

Психологията може да се определи като научно изследване на човешкия ум и поведение. Психологията има огромно платно, което включва всички аспекти на човешкия живот, започвайки от раждането до смъртта. Той изучава развитието на индивидите по отношение на когнитивното, физическото и психо-социалното поведение, развитието на личността, въздействието на обществото върху индивида, кривата на обучение през целия жизнен цикъл и т.н.

Анормалната психология също е една такава поддисциплина на психологията. В ненормалната психология ние изучаваме различни психични разстройства, тяхната диагноза, свързани с тях лечения и др. Това обаче може да се разглежда и като основна разлика между психологията и психиатрията, защото за разлика от психологията, където психичните разстройства са само клон на проучване, в психиатрията това е съвкупността от изследването.

Какво е психиатрия?

Психиатрията се отнася до изследване на психични разстройства от гледна точка на диагностика, лечение, профилактика и управление. Често се признава, че психиатрията предоставя средна позиция за неврологията и психологията, тъй като тя не само корени в двете, но също така работи като коалиция и на двете. Психиатрите са специализирани лица (лекари) в тази област, които имат лиценз за практикуване на лечение на пациенти. За разлика от психолозите, тези лица имат право да предписват лекарства, както и да провеждат терапевтично лечение. Общото между двете дисциплини е разбирането, което и двамата експерти имат за човешкия ум и поведение. Специалността на психиатъра обаче е, че неговата експертиза се крие в изследването и лечението на пациенти с психични разстройства и най-вече се ограничава до него.Психиатрията е област, която драстично е разширила своите предишни граници със съвременните иновативни стилове на лечение и медикаменти, което й е позволило да бъде наука, която лекува пациенти, страдащи от редица психични разстройства, които са когнитивни, поведенчески, възприемащи и афективни.. Това дава обща представа за двата термина.

Разлика между психология и психиатрия
Разлика между психология и психиатрия

Каква е разликата между психология и психиатрия?

• Психологията е изследване на психичните процеси и поведение, докато психиатрията се отнася до изследване на психични разстройства.

• Основната разлика между двете области е, че докато психологията възприема по-широк подход за изучаване на човешкия живот, психиатрията обръща специално внимание на психичните разстройства, тяхната диагностика и лечение.

• Освен това, това е по-специализирана област, която е много свързана с медицински дисциплини, за разлика от психологията.

Популярни по теми