Разлика между куратори и консерватори

Разлика между куратори и консерватори
Разлика между куратори и консерватори

Видео: Разлика между куратори и консерватори

Видео: Разлика между куратори и консерватори
Видео: Концерт класса Народного артиста РФ, профессора Московской консерватории П.И. Скусниченко 2023, Ноември
Anonim

Куратори срещу консерватори

Кураторите и консерваторите работят както за защита, така и за опазване на ценни исторически предмети. Във всяка държава има много уникални и специални предмети, които са важни за статута на страната. Те държат тези предмети под юрисдикцията на кураторите или консерваторите в библиотека, музей или галерия.

Кураторите са назначени за официален пазител на културни артефакти, които са много важни за определени групи, обитатели или древни общества, които непрекъснато се предават от едно поколение на друго. Тези артефакти включват, но не се ограничават до: паметници, статуи, сгради, колизеи и други подобни, които са всички похвални за съхранение за следващите бъдещи поколения, за да оценят неговата стойност и красота.

Квесторите са тези, на които е възложена да отстранят всички щети, които даден артефакт може да е срещнал поради определени фактори като продължителност на съществуването му и / или от последователно прехвърляне на артефакта от едно място на друго. Те са тези, които отговарят за редовния инспектиране на обекта или артефактите, за да се уверят, че те са специално обработени или поправени сложно.

Докато кураторите са пазителят или събирачът на артефактите, консерваторите, от друга страна, точно както подсказва името му, ремонтират, поправят и възстановяват повредените или счупени артефакти в първоначалното им състояние. Кураторите също така са натоварени да проучат възможните места, където могат да бъдат разположени артефакти, и ще се погрижат как се извършва опаковането, ако даден артефакт ще бъде транспортиран. В случая с квесторите, тяхната задача е да разгледат сложно всяка химическа или физическа деформация на артефакт и да го възстановят въз основа на стойността на артефакта или исторически, или естетически.

Кураторите и консерваторите са много важни, тъй като и двамата са отговорни за опазването и съхраняването на артефактите, които имат различни значения за определено общество, група или самата държава. Значението на артефакт не може да бъде изписано, тъй като те имат стойност, която децата на света все още могат да разглеждат и проследяват историята при разглеждане на артефактите.

• Кураторите са известни още като пазители и колекционери, докато консерваторите са фиксаторите и възстановителите на историческите артефакти.

• Задачата на куратора е да проучи възможни места, където артефакти могат да бъдат намерени и / или погребани, докато квесторите сложно изследват и определят вида на щетите, които артефактите са претърпели, за да ги поправят въз основа на резултатите от тяхното проучване като историческа стойност, научни качества и външния вид на артефактите.

Препоръчано: