Разлика между кватернерния амоний и амоняка

Разлика между кватернерния амоний и амоняка
Разлика между кватернерния амоний и амоняка

Видео: Разлика между кватернерния амоний и амоняка

Видео: Разлика между кватернерния амоний и амоняка
Видео: Аммиак за 13 минут | ХИМИЯ ЕГЭ | СОТКА 2023, Март
Anonim

Ключовата разлика между кватернерния амоний и амоняка е, че кватернерната амонячна молекула има централен азотен атом, свързан с четири алкилови групи, докато амонячната молекула съдържа един азотен център, свързан с три водородни атома.

Кватернерният амоний е катион, който е получен от нормална амонячна молекула. Тук трите водородни атома на амонячната молекула са заместени с подобни или различни алкилови групи и има допълнителна алкилова група, свързана с азотния атом чрез неговата самотна електронна двойка.

Популярни по теми