Разлика между гордост и доверие

Съдържание:

Разлика между гордост и доверие
Разлика между гордост и доверие
Видео: Разлика между гордост и доверие
Видео: 5 НОВЫХ ЛАЙФХАКОВ С КОНСТРУКТОРОМ LEGO 4K 2023, Февруари
Anonim

Гордост срещу увереност

Въпреки че термините Гордост и Увереност изглеждат сходни по значение, има много разлики между двата термина. Дори в ежедневието ни границата между гордост и увереност може да изглежда доста размита в определени ситуации. Нека дефинираме двата термина по следния начин. Гордостта се отнася до удовлетворението, че човек печели от своите способности и постижения. Доверието, от друга страна, се отнася до доверието, което някой има към нещо. Значителна разлика между двете произтича от качеството на смирението. Човек, който е горд или изпълнен с гордост, не е смирен. Обаче човек, който е уверен, е смирен. Той взема под внимание съветите на другите. Тази статия се опитва да подчертае разликите между гордост и увереност, докато обяснява двата термина.

Какво означава гордост?

Според Оксфордския речник на английския език гордостта може да се определи като удоволствието или удовлетворението, получено от постижения, качества или притежания. Гордостта кара човек да се чувства горд. Това подчертава, че човек може да се гордее с толкова много аспекти от живота си, като своите способности, външен вид, богатство, мощ и т.н. Когато човек започне да се гордее със своите способности, това създава образ на човека като върховен в сравнение на другите. Такъв индивид обикновено е погълнат от себе си и обръща по-малко внимание на другите. Също така индивидът започва да отхвърля всякакви съвети на другите, мислейки, че е по-добър от тях. Дори и най-малката форма на критика е достатъчна, за да създаде у човека антагонистични чувства към онези, които насочват градивна критика. Гордият човек рядко признава недостатъците си и често е склонен да обвинява другите.Това подчертава, че за разлика от уверения човек, гордият човек не е смирен. Той е пълен със себе си, че започва да бъде заслепен за недостатъците си. Този вид гордост е много нездравословен, особено за личностно израстване.

Разлика между гордост и доверие
Разлика между гордост и доверие

Гордостта кара човек да се чувства горд. Горда жена

Какво означава доверие?

Доверието е доверие или иначе самоувереност. Означава зависимостта, която даден индивид притежава върху нещо или някого. Когато човек е уверен в своите способности и умения, има висок потенциал за индивида да постигне целите си. Увереността дава допълнителна увереност на човека да се представя добре. Доверието играе жизненоважна роля за развитието и растежа на индивида. Позволява на индивида да има доверие и вяра в себе си. За разлика от гордия човек, увереният човек добре разбира своята самоличност. Той е наясно със своите силни и слаби страни. Това му позволява да бъде отворен за критики и съвети от другите и по-добре себе си. Увереният човек не обвинява другите за своите грешки и е готов да поеме отговорност. В уверен човек може да се наблюдава качеството на смирение,за разлика от гордия човек.

Гордост срещу увереност
Гордост срещу увереност

Уверено момче

Каква е разликата между гордостта и доверието?

• Гордостта се отнася до удовлетворението, че човек печели от своите способности и постижения и това го кара да се чувства горд, докато Доверието се отнася до доверието, че някой има нещо.

• Гордият човек не е смирен, докато увереният е.

• Гордият човек вярва, че е способен на всичко, но увереният човек осъзнава своите недостатъци.

• Гордият човек отхвърля критиките и съветите, докато увереният човек ги използва за израстването си.

Снимките са предоставени:

  1. Портрет на неизвестна жена чрез Wikicommons (Public Domain)
  2. Уверено момче от Adam63 (CC BY-SA 3.0)

Популярни по теми