Разлика между запазена и консенсусна последователност

Разлика между запазена и консенсусна последователност
Разлика между запазена и консенсусна последователност
Anonim

Ключовата разлика между консервирана и консенсусна последователност е, че консервираната последователност се отнася до подобни последователности на нуклеинови киселини или аминокиселини, които се срещат в различни или едни и същи видове през поколения, докато консенсусната последователност е често срещана нуклеотидна последователност или аминокиселинна последователност, открита в силно консервиран регион на ДНК или РНК или протеин.

Организмите споделят сходни, както и различни характеристики. Когато се изучават връзките между организмите и се класифицират, геномът или генетичният състав на организмите е много важен. Има някои нуклеотидни или аминокиселинни последователности, които са често срещани сред различните организми. Запазена последователност е последователност на нуклеинова киселина или аминокиселина, която е последователна сред видовете. Следователно те са филогенетично важни при генерирането на филогенетични дървета. В консервираните последователности има специфични нуклеотидни последователности, които са по-често срещани. Те са известни като консенсусни последователности.

Популярни по теми