Разлика между неморално и неетично

Съдържание:

Разлика между неморално и неетично
Разлика между неморално и неетично
Видео: Разлика между неморално и неетично
Видео: Ангел Бэби Новые серии - Игра окончена (29 серия) Поучительные мультики для детей 2023, Февруари
Anonim

Неморално срещу неетично

Термините Аморално и Неетично представляват загадка, която буквално е накарала повечето от нас да си скубем косата, когато се опитваме да разберем разликата между двете. Разбира се, много от нас често погрешно вярват, че по същество означават едно и също нещо. Всъщност границата между Неморално и Неетично е толкова тънка, че е трудно да се разбере разликата между двата термина. Сравнително простото обяснение на дефинициите на двата термина обаче ще помогне да се изчисти объркването. Имайте предвид обаче, че въпреки фината разлика, двата термина се използват взаимозаменяемо в обществото и често като синоними.

Какво означава неморално?

За да разберем термина Неморално, първо е необходимо да разберем значението на „Морал“. Моралите традиционно се позовават на приетите принципи на добро и грешно поведение като цяло. По този начин можем да разберем, че неморално традиционно означава умишлено нарушаване на тези приети принципи за добро и зло. Нещо, което се счита за неморално, често се смята за сериозно или за явно нарушение на общоприетото поведение или поведение в обществото. Убийството например се счита за неморален акт както от обществото, така и от отделни хора. Представете си морала като маяци или показатели за възприето човешко поведение и поведение от обществото като цяло, както и от всеки индивид въз основа на неговите лични или духовни вярвания.

Сега си представете, че Аморалът действа като поведение, което ще мига яркочервена светлина върху един или повече от тези индикатори, сигнализиращи, че лицето не се държи или се държи по правилния начин. Разбира се, въпреки че има определени стандарти, които се приемат като морал от обществото колективно, видът на морала често се различава от отделния човек. По този начин, имайте предвид, че понякога това, което един човек смята за Неморално, може да не се счита за такова от друг. Следователно, Immoral означава нарушение на социално или лично приетия стандарт на човешко поведение. По този начин, Immoral до голяма степен зависи от личните или духовните вярвания на индивида. Аморалните действия не са често свързани с която и да е група, орган, професия или роля. Вместо това се занимава с крайното поведение на хората като цяло.

Какво означава неетично?

Понятието неетично е традиционно свързано с определени стандарти за социално или професионално поведение или поведение. По този начин тя възниква по-често в професионална или официална обстановка. Неетичното, подобно на Immoral, произлиза от термина „етика“, който традиционно се определя като набор от приети стандарти за социално или професионално поведение или поведение. Следователно неетичността произтича от нарушаването на такива стандарти. Отнася се за ситуация, при която зададените стандарти на определена група или професия са нарушени.

Поведението на дадено лице се характеризира като неетично, когато то не действа в съответствие с правилата за поведение или стандартите, уреждащи определена роля или професия. Популярен пример за това е различният набор от етики или насоки, регулиращи медицинските и юридическите професии. И лекарите, и адвокатите са длъжни да се държат по приемлив и правилен начин и да не се отклоняват от спазването на тези стандарти. По този начин адвокатът е обвързан от етиката да поддържа поверителността на консултациите, проведени с неговия / нейния клиент. По същия начин лекарят е длъжен да пази поверителността на медицинската история на своя пациент.

Разлика между неморално и неетично
Разлика между неморално и неетично

Незащитата на поверителността между лекар и пациент е неетично.

Каква е разликата между Неморално и Неетично?

• Неморално се отнася до нарушаване на определени стандарти, които управляват човешкото поведение и поведение.

• Неетичният, от друга страна, включва несъответствие с определени стандарти, които ръководят определена роля, група или професия.

• Неморалното е по-дълбоко, в смисъл, който се основава на личните и / или духовни убеждения на индивида и на това, което той / тя смята за морално / неморално.

• Неетичното обаче традиционно управлява поведението или поведението на лица, принадлежащи към определена група или професия.

Учтивост на изображенията: Лекар и пациент чрез Wikicommons (Public Domain)

Популярни по теми