Разлика между възприятие и перспектива

Съдържание:

Разлика между възприятие и перспектива
Разлика между възприятие и перспектива

Видео: Разлика между възприятие и перспектива

Отличия серверных жестких дисков от десктопных
Видео: Антонио Дамасио: В попытках понять сознание 2023, Януари
Anonim

Възприятие срещу перспектива

Когато говорим за гледна точка, трябва да знаем разликата между възприятието и перспективата. Всеки човек има начин да види света. Опитът от живота, възпитанието, образованието, експозицията помагат за оформянето на този възглед за живота и околната среда. Когато говорим за такива гледни точки и перспективи, има два термина, които изникват в съзнанието му. Те са възприятие и перспектива. Въпреки че хората са склонни да използват тези термини взаимозаменяемо, двата термина са различни един от друг. Просто казано, перспективата е гледна точка, но възприятието е индивидуална интерпретация на нещата. Това е разбиране, което човек получава чрез осъзнаване. Тази статия се опитва да дефинира тези два термина, възприятие и перспектива, като същевременно представя разликите, които съществуват между възприятието и перспективата.

Какво означава Перспектива?

Перспективата е гледна точка. Това е рамка, която използваме, за да разглеждаме нещата. Нека се опитаме да разберем това чрез социологията. В социологията, когато казваме марксистка перспектива, това означава перспективата, възприета от социолозите, които следват теориите за марксизма. Според тази перспектива обществото се разглежда като борба между социалните класи, главно капиталистите и пролетариите. Тогава възприемането на марксистката перспектива би било разглеждането на всеки социален проблем, действие, дейност и процес под формата на борба между класите. Ако кажем, че приемаме функционалистка перспектива, би било да видим обществото чрез различните функции, разпределени за всяка социална институция (образование, икономика, религия, политика и семейство) и как те са взаимно зависими една от друга. По този начин,да имаш перспектива означава да имаш определена рамка или гледна точка при разглеждането на нещата. Всеки има своя собствена гледна точка към нещата.

Какво означава възприятие?

Възприемането е интерпретацията, която човек дава чрез своето осъзнаване. Това е начин за разбиране и придобиване на прозрение. Хората имат различна перспектива, когато разбират нещата. Всички те имат начин, по който гледат на света. Когато обаче се позоваваме на възприятието, трябва да влезем малко по-дълбоко, за да разберем значението му. Не става въпрос за пълно следване на определена гледна точка, а напротив, тя се занимава повече със значението, което му придаваме. Това се отнася до нашата собствена интерпретация на нещата. Например, когато се позоваваме на самата концепция за живота, има различни перспективи за нея. Различните хора го гледат по различен начин. Това обаче са техните перспективи. Възприемането на живота е, когато разбираме и осъзнаваме различни перспективи, сме преминали през различни преживявания и въз основа на тях,ние създаваме своя собствена интерпретация, наше собствено прозрение. Това е възприятие.

Разлика между възприятие и перспектива
Разлика между възприятие и перспектива

Каква е разликата между възприятие и перспектива?

• В обобщение, перспективата се отнася до гледна точка, докато възприятието се отнася до интерпретация, която индивидът извежда чрез своето осъзнаване.

• Така че ключовата разлика между двата термина е, че именно различните перспективи ни помагат да създадем нашето възприятие.

• Възприемането не е свързано с възприемане на една-единствена перспектива. Това е по-скоро съвкупност от различни идеи, ценности, нагласи и преживявания, които пораждат прозрение.

Снимките са предоставени:

  1. Концептуален процес на възприятие от Mdd (CC BY 3.0)

Популярни по теми