Разлика между структурализъм и функционализъм

Съдържание:

Разлика между структурализъм и функционализъм
Разлика между структурализъм и функционализъм

Видео: Разлика между структурализъм и функционализъм

Отличия серверных жестких дисков от десктопных
Видео: Macrosociology vs microsociology | Society and Culture | MCAT | Khan Academy 2023, Февруари
Anonim

Структурализъм срещу функционализъм

Структурализмът и функционализмът са теоретични перспективи, между които могат да бъдат идентифицирани много разлики. Структурализмът подчертава, че различните елементи са свързани и са част от една по-голяма структура. Тази структура може да се наблюдава в обществото, в културите и дори в самата концепция за език. От друга страна, функционалистите подчертават, че всеки елемент от едно общество има своята функция. Именно тази взаимозависимост на различните функции води до успешното поддържане на обществото. Както структурализмът, така и функционализмът се разглеждат като теоретични перспективи в редица социални науки като социология, психология, антропология и т.н. Тази статия се опитва да подчертае разликите между двата подхода, като представя описание на двата подхода.

Какво е структурализъм?

Първо, когато се изследва Структурализмът, може да се разбере като теоретична перспектива, която подчертава необходимостта от структура, от която всички елементи на едно общество са част. Структуралистите разбират обществото, като обръщат внимание на различните връзки и взаимоотношения, които допринасят за установяването на структурата. Клод Леви Щраус и Фердинанд дьо Сосюр могат да се считат за пионери на този подход. Приложението на структурализма може да се види в редица социални науки като психология, социология, антропология, а също и лингвистика. В лингвистиката структуралисти като Сосюр подчертават как езикът притежава структура. В други дисциплини като антропологията това също може да се разбере чрез изучаване на човешката култура, начин на живот и поведение. Структурализмът е субективен и е по-философски.

Разлика между структурализъм и функционализъм
Разлика между структурализъм и функционализъм

Антропологията има своя структура.

Какво е функционализъм?

Функционализмът, от друга страна, се основава на идеята, че всеки елемент от обществото има своя собствена функция и именно взаимозависимостта на всеки елемент допринася за социалния ред и социалната стабилност. Например, да вземем различните социални институции, които съществуват в едно общество. Семейството, икономиката, религията, образованието и политическата институция имат всяка своя роля. Тези роли са уникални и не могат да бъдат изпълнени от никоя друга институция. Например, ако образователната институция не съществува, не настъпва вторична социализация на детето. Това води до създаване на индивиди, които не са възприели културата, нормите и ценностите на едно общество, а също и хора, които са неквалифицирани, защото детето получава образование само от семейството.Тогава това се отразява на икономиката на страната, тъй като работната сила е неквалифицирана. Това подчертава, че според функционалистите всяка институция или елемент от обществото има уникална роля, която не може да бъде изпълнена от друга. Когато възникне прекъсване, то не само засяга една институция, но и влияе върху равновесието на цялото общество. Това може да се разбере като случай на нестабилност на обществото.

Структурализъм срещу функционализъм
Структурализъм срещу функционализъм

Училището има своя собствена функция.

Каква е разликата между структурализма и функционализма?

• Структурализмът подчертава, че различните елементи са свързани и са част от една по-голяма структура. Функционализмът подчертава, че всеки елемент от едно общество има своята функция.

• И структуралистите, и функционалистите подчертават, че елементите са взаимосвързани, но начинът, по който те са свързани, се анализира по различен начин.

Снимките са предоставени:

  1. Антропология от Gary2863 (CC BY 2.5)
  2. Училище от woodleywonderworks (CC BY 2.0)

Популярни по теми