Разлика между клетъчната диференциация и клетъчното делене

Разлика между клетъчната диференциация и клетъчното делене
Разлика между клетъчната диференциация и клетъчното делене

Видео: Разлика между клетъчната диференциация и клетъчното делене

Видео: Разлика между клетъчната диференциация и клетъчното делене
Видео: Настя и сборник весёлых историй 2023, Март
Anonim

Ключовата разлика между клетъчната диференциация и клетъчното делене е, че клетъчната диференциация е процес на формиране на разнообразни клетъчни типове, които имат специфични функции, докато клетъчното делене е процес на разделяне на родителската клетка на две дъщерни клетки.

Клетката е основната структурна и функционална единица на живите организми. Многоклетъчните организми се развиват от една диплоидна клетка, наречена зигота. Zygote прави много клетки чрез клетъчно делене. Тогава клетките се специализират, за да изпълняват специфични и уникални функции в организма. Създаването на много клетки от една клетка става чрез клетъчно делене. Формирането на специфични типове клетки от клетка се осъществява чрез клетъчна диференциация. Както клетъчното делене, така и клетъчната диференциация са жизненоважни процеси, протичащи в многоклетъчните организми.

Популярни по теми