Разлика между ценностите и етиката

Съдържание:

Разлика между ценностите и етиката
Разлика между ценностите и етиката

Видео: Разлика между ценностите и етиката

Отличия серверных жестких дисков от десктопных
Видео: Какво общо има между морала и идеалите в политиката и класическия градящ капитализъм 2023, Януари
Anonim

Ценности срещу етика

Човекът е социално животно и неговите действия и поведения се управляват от обществото, в което живее. Всеки човек има ценности и етика, в които вярва и поведението му се ръководи до голяма степен от тези ценности и етика. Тези, които не разбират разликата между ценностите и етиката, използват тези думи почти взаимозаменяемо. Въпреки че не може да се отрече фактът, че има прилики в двете концепции, но има и разлики, които не могат да бъдат пренебрегнати и тази статия има за цел да подчертае тези разлики.

Какво представляват ценностите?

Ценностите са вярвания, които човек държи за нещата и аспектите на живота. Това са водещи принципи, които формират поведението на човек през целия му живот. Най-вече ценностите, които човек държи, се развиват от компанията, която той поддържа и първите ценности, които научава, са от родителите му. По-късно той е научен повече за ценностите в училище. Обществата имат различни ценностни системи и хората, живеещи в тези общества, се ръководят от тези ценности. Например в САЩ ценностите на свободата и свободата имат голямо значение и поведението и действията на хората в обществото се ръководят от тези ценности. Ценностите са водещи принципи и когато човек е в дилема каква посока трябва да поеме във всеки конкретен момент от живота си, именно тези ценности са насоки за неговите действия и поведение.

Хората също имат свои собствени ценностни системи, които действат като лещата, през която гледат на света около себе си и правят преценки въз основа на тази ценностна система. Това прави ситуацията сложна, когато има противоречие между ценностите на обществото и личните ценности, притежавани от човека.

Разлика между ценностите и етиката - пример за ценности
Разлика между ценностите и етиката - пример за ценности

Какво представляват етиката?

Етиката е кодекс за поведение, който решава кое не е наред и кое е правилно при определени обстоятелства. Те са известни още като морал и са резултат от еволюцията на човечеството. Когато тази етика не е била налице, никое човешко поведение не може да бъде категоризирано като добро или лошо, което е довело до разработването на тези стандарти за насочване на човешкото поведение в обществото. В ранните фази на своето развитие тези етики са били известни като табута, предназначени да спасят мъжете от опасности. Бавно и постепенно те бяха формализирани и станаха приети форми на поведение. В различните общества съществуват различни етични набори, въпреки че има някои нрави, които се считат за универсални и се приемат като такива във всички общества. Етиката са неписани правила, които хората на нацията или служители на организация спазват.

Каква е разликата между ценностите и етиката?

• Ценностите са водещи принципи в живота и всеки човек има своя собствена ценностна система, която му помага в поведението и действията му през целия му живот. От друга страна, етиката е морален кодекс на поведение, който решава кое не е наред и кое е правилно в поведението на индивида или групата в обществото.

• Ценностите могат да бъдат както универсални, така и лични и всъщност са убеждения, които човек има, които му помагат да се държи по определен начин през целия си живот.

• Етиката е неписан кодекс за поведение, който трябва да се следва от физическо лице или служители в организация.

С любезното съдействие на изображението:

1. Стойности [CC0 Public Domain] чрез Pixaboy

Популярни по теми