Разлика между лоялност и честност

Съдържание:

Разлика между лоялност и честност
Разлика между лоялност и честност

Видео: Разлика между лоялност и честност

Видео: Разлика между лоялност и честност
Видео: Что такое лояльность? Эпизод #1 2023, Март
Anonim

Ключова разлика - Лоялност срещу честност

Лоялността и честността са две добродетели, които всеки трябва да култивира в тях. Въпреки че има силна връзка между тези две ценности, има и отчетлива разлика между лоялността и честността. Ключовата разлика между лоялността и честността е, че лоялността е силно чувство за преданост или подкрепа на някого или нещо, докато честността е справедливостта и прямотата на поведение. Въпреки това има голяма тенденция тези две качества да се припокриват, тъй като лоялният човек често е честен, а честният човек често е лоялен.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Преглед и ключова разлика

2. Какво е лоялност

3. Какво е честност

4. Сравнение рамо до рамо - Лоялност срещу честност

5. Обобщение

Какво е лоялност?

Лоялността е силно чувство за подкрепа или преданост към определен човек, кауза, група или държава. Това може да се определи и като вярност или преданост към някого или нещо. Лоялността към дадена държава би означавала, че човек е патриотичен и винаги ще работи за подобряването на страната. Лоялността към даден човек означава, че единият човек винаги остава верен и отдаден на другия. По отношение на съпрузите или партньорите, терминът лоялност също така означава, че те не изневеряват или заблуждават партньорите си. Лоялността към нечия компания означава, че служителите или работниците дават всичко от себе си по време на работа и не отиват в други компании с търговската тайна на предишната компания. Те също биха били отговорни. Лоялността може да се забележи и при домашните любимци. Например кучетата са много лоялни към своите стопани.

На лоялен човек може да се вярва, защото той или тя никога не би предал хората / каузата / групата / държавата, на които са лоялни.

Някои цитати за лоялността

  • „Лоялността е все същата, независимо дали печели или губи играта; вярно като циферблат към слънцето, макар и да не му се грее”. - Самюъл Бътлър
  • „Лоялността към несправедлива кауза е извращение на честта“. - Брайън Хърбърт и Кевин Дж. Андерсън
  • „Най-истинските ви приятели са тези, които ще застанат до вас в най-мрачните ви моменти - защото са готови да смеят сенките с вас - и в най-великите ви моменти - защото не се страхуват да ви оставят да блестите. - Никол Яцонски
Ключова разлика - Лоялност срещу честност
Ключова разлика - Лоялност срещу честност

Какво е честност?

Честността може да бъде описана като справедливост и прямота на поведение. Човек, който е свободен от измама, е честен човек. Качеството на честността включва различни добродетели като искреност, почтеност, вярност, надеждност и добродетелност. Това предполага и отсъствие на измама, измама, кражба и т.н.

Честността е високо ценено качество в много религии. Съществува обаче и мнение, че прекомерната честност не е благоприятна. Ако някой честно изрази отрицателно мнение за някой друг, той или тя може да бъде описан като твърде честен.

Цитати за Честността

  • Честността е най-добрата политика.
  • Честността е първата глава в книгата на мъдростта. - Томас Джеферсън
  • Животът се свежда до честността и правенето на правилното. Това е най-важното. - Боб Фелър
Разлика между лоялност и честност
Разлика между лоялност и честност

Каква е разликата между Лоялност и Честност?

Различна статия Средна преди таблица

Лоялност срещу честност

Лоялността е силно чувство за подкрепа или преданост към определен човек, кауза, група или държава. Честността е качеството да бъдеш честен, прям и искрен.
Включени други страни
Човек може да бъде лоялен към човек, група, кауза или държава. Човек обикновено проявява честност към друг човек или хора.
Поведение
Лоялен човек ще остане отдаден или верен и няма да предаде обекта на своята лоялност. Честният човек няма да лъже, мами или краде.
Връзка
Когато човек е лоялен, той или тя обикновено е честен с обекта си на лоялност. Терминът честност може да означава различни ценности, включително лоялност.

Обобщение - Лоялност срещу честност

Разликата между лоялността и честността може да се наблюдава от поведението на хората, проявяващи тези качества. Лоялен човек ще остане отдаден или верен и няма да предаде обекта на своята лоялност. Честният човек няма да лъже, мами или краде. Тези две качества обаче могат също да се припокриват, тъй като лоялният човек обикновено е честен с обекта на своята лоялност.

С любезното съдействие на изображението:

1. “114756” (Public Domain) чрез Pixabay

2. “Честност (CC BY-SA 3.0) от Ник Янгсън чрез галерията на Blue Diamond

Популярни по теми